Bölüm Hakkında

Bölüm Hakkında

Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan Tekstil Tasarımı Bölümü; 2010–2011 öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Öğretim programı, 4 yıllık lisans eğitimini kapsamaktadır. Öğretim programında, zorunlu, mesleki seçmeli ve seçmeli dersler bulunmaktadır. İkinci yılda başlayan uygulama ağırlıklı derslerde öğrenciler hem tasarımlarını üretme olanağı bulmakta, hem de sektöre yönelik çalışmalarla kendilerini geliştirmektedir. Ayrıca bilgisayar destekli tasarım eğitimi ile öğrenciler tasarımlarını bilgisayar ortamına aktarmaktadır. Mesleki seçmeli derslerle öğrencilerin dokuma yüzey tasarımı, örme yüzey tasarımı ve baskı desen tasarımı dallarında uzmanlaşmasına olanak sağlanmaktadır. Bölümün amacı, öğrencileri uluslararası değerde özgün tasarımlar yapabilecek donanımla yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

TEKSTİL TASARIMI alanında Lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Sanat ve Tasarım Fakültesinin Tekstil Tasarımı Bölümüne ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, kayıt yaptırdığı tarihi izleyen yedi iş günü içinde daha önceki yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu dersler için, üzerinden beş yıl geçmemiş olmak şartıyla muaf olmak isteğiyle başvuruda bulunabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tekstil Tasarımı Bölümüne iki farklı şekilde öğrenci yerleştirmesi yapılmaktadır. Bölüme alınacak öğrencilerin % 60’ı YGS-5 puan türleri ile MTOK kontenjanından, % 40’lık dilimi ise YGS herhangi bir puan türünden 180 taban puan almış olanların girebilecekleri Özel Yetenek Sınavında başarılı olanlar seçilmektedir.

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Program Öğrenme Çıktıları

Bu bölümden mezun olan öğrenciler;

  • Tekstil tasarıma yönelik uygun malzeme seçer ve bunları mesleğinde yaratıcı ve üretken olarak kullanır.

  • Sanat, kültür ve estetik alanlarına ilişkin bilgi ve becerilerini tekstil tasarımı alanında uygular ve işler.

  • Tekstil teknolojisi alanında sahip olduğu temel bilgileri ve becerileri tekstil tasarımında etkin ve yaratıcı biçimde uygular ve işler.

  • Tekstil tasarımı ile ilgili bilgisayar yazılımlarını ve bilişim, iletişim teknolojilerini etkin kullanır.

  • Tekstil ürünü tasarlamak için gerekli ölçme ve hesaplamaları yapar.

  • Teknolojik gelişmelere dayalı, yenilikçi, özgün dokuma desen tasarımları yapar.

  • Teknolojik gelişmelere dayalı, yenilikçi, özgün örme desen tasarımları yapar.- Teknolojik gelişmelere dayalı, yenilikçi, özgün baskı desen tasarımları yapar.

  • Tekstil tasarımı sunum tekniklerini (illüstrasyon, portfolyo hazırlama, multimedya vs.) etkin bir şekilde kullanır.

  • Seçmiş olduğu tekstil alanında (dokuma, örme, baskı)tasarım unsur ve ilkelerine dayalı tekstil ürünlerinin ve tekniklerinin etkin olarak kullanıldığı koleksiyon geliştirir.

İstihdam Olanakları

Bu bölümden mezun olanlar TEKSTİL TASARIMCISI unvanı alırlar. Mezun öğrenciler tekstil işletmelerinin dokuma, örme, baskı ve desen tasarım departmanlarında, müşteri temsilciliklerinde, Ar-Ge birimlerinde, ilgili alanlardaki kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda tasarımcı ve danışman olarak görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.