Misyon - Vizyon

Misyon

Misyonumuz; yaşam boyu öğrenme-eğitim ilkesiyle, bilgi çağı ve iş yaşamının gereklerine uygun ve çağdaş öğretim yöntemleri ile yaşam becerileri kazandırmaya yönelik eğitim – öğretim hizmetleri sunmak ve bu doğrultuda yetişen öğrencilerimizin, sahip olduğu donanımı kullanan, araştıran, ülke ve mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmayı arzulayan, çevreye duyarlı, sosyal sorululuk bilincine sahip, alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyen, üretken, özgün fikirlere sahip ve çözümleyici tasarımcılar olarak yetişmelerini sağlamak ve bu amaca hizmet eden önder ve yaratıcı kadroları oluşturmak, desteklemek ve bunun için gerekli alt yapıyı hazırlamak ve sürdürmektir..

Vizyon

Vizyonumuz; bilimsel ve sanatsal faaliyetler ile ulusal ve uluslararası platformda tanınan, geleneksel kültürüne sahip çıkarak, günümüz ihtiyaçları doğrultusunda özgün ve çağdaş tasarımlar yapan, yaratıcı, yenilikçi, tekstil sektöründe donanımlı, mesleği ile ilgili teknik bilgi ve beceriye sahip tasarımcılar yetiştirme boyutunda tercih edilen eğitim kurumu olmak.